Wprowadź wynik

Wirtualny Biegowy Puchar Pomorza

Aby wprowadzić wynik swojego biegu przygotuj zdjecie lub zrzut ekranu jako dowód uzyskanego rezultatu. 

Zaloguj się na stronie www.TimeRecords.pl i kliknij w zakładkę Twoje imprezy

Przy biegu, który się rozpoczął pojawi się przycisk Załaduj wynik

Po kliknięciu załaduj wynik pojawi się ekran, na którym należy wprowadzić wynik według klucza HH:MM:SS, czyli (godziny:minuty:sekundy)

Przykład: 

Jeżeli Twój czas biegu to 17 minut i 38 sekund, wówczas należy go wprowadzić w następujący sposób: 00:17:38

WAŻNE! Nie należy używać spacji, a pomiędzy cyframi należy umieścić znak dwukropka. 

Następnie należy kliknąć przycisk wybierz plik i dodać plik (zrzut ekran lub zdjęcie zegarka) dokumentujące uzyskany czas. 

Po dodaniu zdjęcia klikamy przycisk Upload / Zapisz. 

Po zaakceptowaniu przez administratora Twój wynik pojawi się na liście wyników, która będzie na bieżąco odświeżana. 

Swój wynik i miejsce sprawdzisz w zakładce wyniki wybierając odpowiedni bieg i dystans - TUTAJ

 

Partner strategiczny

Partner medialny

Partner strategiczny

Partner medialny

Organizator